Sự khác biệt của nền giáo dục thế giới?

Hiện nay, theo nghiên cứu học sinh Phần Lan đạt tiêu chuẩn tri thức cao nhất thế giới. Để đạt được thứ hạng này thì nền giáo dục Phần Lan hẳn có nhiều điểm khác biệt so với nền giáo dục của các nước khác.

Chơi nhiều hơn học

Chính phủ Phần Lan cho rằng, nếu trẻ được thư giãn lâu thì đầu óc càng thông thoáng hơn, không nên quá áp đặt chúng vào những bài kiểm tra và bài tập. Vì thế, thì ở Phần Lan, cấp nào cũng như cấp lớp nào học sinh phải được chơi 15 phút nếu tiết học là 45 phút.

Cạnh tranh không bằng hợp tác

Giáo viên và học sinh Phần Lan được tin tưởng tuyệt đối sẽ làm tốt công việc của mình không cần đến việc cạnh tranh và điểm số. Ở họ không hề có sự cạnh tranh nào mà chỉ là cùng nhau tiến bộ giữa các học sinh. Chỉ có một bài kiểm tra tiêu chuẩn bắt buộc dành cho học sinh 16 tuổi khi tốt nghiệp trường trung học cơ sở. Ngoài ra, học sinh hầu như không phải chịu áp lực của cạnh tranh và thi cử.

Đặc biệt, Phần Lan không có trường tư thục, mỗi cơ sở giáo dục được tài trợ thông qua thuế của nhà nước. Giáo viên được đào tạo để kiểm tra mình thay vì các bài kiểm tra chuẩn.

Ít bài tập về nhà

Tại Phần Lan trẻ phải làm bài tập về nhà rất ít mà dành thời gian cho gia đình, nếu có bài tập thì cũng rất dễ dàng và thiết thực. Chẳng hạn, đối với bài học lịch sử, học sinh có thể được yêu cầu hỏi ông bà xem cuộc sống những năm 1950 khác gì so với ngày nay.

Chương trình mẫu giáo có chất lượng cao và phổ quát

Ở Phần Lan tất cả đều phổ cập mẫu giáo cho đến năm 7 tuổi và các trường mẫu giáo hoàn toàn miễn phí, chất lượng cao. Họ đặc biệt chú trọng đến cấp mẫu giáo, những năm đầu đời trẻ đến trường được xem là vô cùng quan trọng. Chương trình giảng dạy của các trường mẫu giáo giống hệt nhau trên cả nước dù thành thị hay nông thôn

Không ngại thực nghiệm

Điều đặc biệt ở Phần Lan, giáo viên không dạy học sinh quá nhiều lý thuyết mà tập trung vào các phương pháp ghi nhớ cũng như sự chủ động suy nghĩ, phân tích, tìm kiếm thông tin từ những nguồn bên ngoài lớp học và internet đặc biệt quan trọng cho việc giảng dạy. Giáo viên được khuyến khích tạo ra các phòng thí nghiệm mini để phục vụ giảng dạy, luôn tạo cho học sinh sự năng động và lược bỏ những thứ không cần thiết trong bài giảng. Ngoài ra, khuôn viên nhà trường không hề có tường bao hay rào chắn để học sinh có thể tận hưởng không khí tự nhiên như ngồi trên sàn hoặc thảm cỏ.

Hiện nay, theo nghiên cứu học sinh Phần Lan đạt tiêu chuẩn tri thức cao nhất thế giới. Để đạt được thứ hạng này thì nền giáo dục Phần Lan hẳn có nhiều điểm khác biệt so với nền giáo dục của các nước khác.

Chính phủ Phần Lan cho rằng, nếu trẻ được thư giãn lâu thì đầu óc càng thông thoáng hơn, không nên quá áp đặt chúng vào những bài kiểm tra và bài tập. Vì thế, thì ở Phần Lan, cấp nào cũng như cấp lớp nào học sinh phải được chơi 15 phút nếu tiết học là 45 phút.

Giáo viên và học sinh Phần Lan được tin tưởng tuyệt đối sẽ làm tốt công việc của mình không cần đến việc cạnh tranh và điểm số. Ở họ không hề có sự cạnh tranh nào mà chỉ là cùng nhau tiến bộ giữa các học sinh. Chỉ có một bài kiểm tra tiêu chuẩn bắt buộc dành cho học sinh 16 tuổi khi tốt nghiệp trường trung học cơ sở. Ngoài ra, học sinh hầu như không phải chịu áp lực của cạnh tranh và thi cử.

Đặc biệt, Phần Lan không có trường tư thục, mỗi cơ sở giáo dục được tài trợ thông qua thuế của nhà nước. Giáo viên được đào tạo để kiểm tra mình thay vì các bài kiểm tra chuẩn.

Tại Phần Lan trẻ phải làm bài tập về nhà rất ít mà dành thời gian cho gia đình, nếu có bài tập thì cũng rất dễ dàng và thiết thực. Chẳng hạn, đối với bài học lịch sử, học sinh có thể được yêu cầu hỏi ông bà xem cuộc sống những năm 1950 khác gì so với ngày nay.

Ở Phần Lan tất cả đều phổ cập mẫu giáo cho đến năm 7 tuổi và các trường mẫu giáo hoàn toàn miễn phí, chất lượng cao. Họ đặc biệt chú trọng đến cấp mẫu giáo, những năm đầu đời trẻ đến trường được xem là vô cùng quan trọng. Chương trình giảng dạy của các trường mẫu giáo giống hệt nhau trên cả nước dù thành thị hay nông thôn

Điều đặc biệt ở Phần Lan, giáo viên không dạy học sinh quá nhiều lý thuyết mà tập trung vào các phương pháp ghi nhớ cũng như sự chủ động suy nghĩ, phân tích, tìm kiếm thông tin từ những nguồn bên ngoài lớp học và internet đặc biệt quan trọng cho việc giảng dạy. Giáo viên được khuyến khích tạo ra các phòng thí nghiệm mini để phục vụ giảng dạy, luôn tạo cho học sinh sự năng động và lược bỏ những thứ không cần thiết trong bài giảng. Ngoài ra, khuôn viên nhà trường không hề có tường bao hay rào chắn để học sinh có thể tận hưởng không khí tự nhiên như ngồi trên sàn hoặc thảm cỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.