Home Tin tưc Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng sai sót

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng sai sót

0
0
13

Trong quá trình làm việc, kế toán không tránh khỏi những sai sót khi sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy làm thế nào để xử lý những sai sót đó?

Đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập

  • Trường hợp hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua có sai sót

Đầu tiên người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận và ghi rõ sai sót, người bán phải thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập.

Sau đó, người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua và cơ quan thuế.

  • Nếu cơ quan thuế phát hiện có sai sót

Trước tiên, cơ quan thuế thông báo với người bán theo mẫu số 05 để người bán kiểm tra sai sót.

Sau đó, người bán thông báo với cơ quan thuế theo mẫu 04 về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Cuối cùng, người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua và cơ quan thuế

Đối với hóa đơn điện tử có sai sót khi cấp mã của cơ quan thuế

  • Trường hợp đã gửi hóa đơn điện tử cho người mua

Người mua và người bán lập văn bản thỏa thuận và ghi rõ lỗi sai trong hóa đơn hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót. Người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04.

Sau đó, người bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số và ký điện tử gửi tới cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập.

  • Trường hợp chưa gửi hóa đơn cho người mua

Đầu tiên, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót.

Sau đó, người lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập.

Trên đây là cách xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng sai sót đối với các trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Hi vọng, với các hướng dẫn trên sẽ giúp cho các bạn kế toán tìm được hướng đi trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử.

 

Load More Related Articles
Load More By tuvan
Load More In Tin tưc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn quan tâm

Có nên lựa chọn học trường nghề?

Hiện nay, sinh viên ra trường tỉ lệ thất nghiệp ngày càng cao nên các bạn trẻ không quá mặ…